Sanatórium Dr. Guhra

V rukách odborníkov

Miesto pre vaše zdravie

Sanatórium Dr. Guhra n.o. v Tatranskej Polianke vzniklo v r. 2003 transformáciou z Wolkerovho odborného liečebného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecno-prospešné služby.

Sanatórium sa tak po desaťročiach vrátilo k pôvodnému názvu podľa mena priekopníka klimatoterapie v Tatranskej Polianke, Dr. Michala Guhra. Tradícia ústavu v liečbe ochorení dýchacích ciest siaha až do 19. storočia. Tatranská klíma je priam balzamom pre pacientov s pľúcnymi chorobami.

Tatranská Polianka leží v nadmorskej výške 1005 m, v pásme lesa v mierne chladnej oblasti. Suchý vzduch, priaznivé pomery slnečného žiarenia, znížený tlak vzduchu, znížený parciálny tlak kyslíka a mierna denná teplota bez väčšieho kolísania sú znakmi jej klímy.

Sanatórium poskytuje

  • ústavnú liečebnú starostlivosť
  • kúpeľnú starostlivosť
  • rekondičné pobyty
  • relaxačné pobyty
  • dovolenkové pobyty
  • poskytovanie sociálnych služieb "Zariadenie pre seniorov"
  • turistické ubytovanie pre nenáročných
  • kongresy, semináre, konferencie stužkové, svadby a rodinné oslavy

V liečebných domoch pracujú erudovaní lekári so špecializáciou na prenumológiu, alergológiu, fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu.

Sanatórium Dr. Guhra, n.o., Tatranská Polianka 4, 062 01 Vysoké Tatry, 

tel.: 00421-52 44 22 651