Z histórie

...aby príbeh pokračoval

Od počiatkov k dnešku

Obec Tatranská Polianka sa prvýkrát spomína v roku 1251. V ten rok daroval kráľ Béla IV. Turčianskemu konventu rozsiahle pozemky, z ktorých sa v 14. storočí sformoval aj obecný chotár. V roku 1883 švagrovia Pavol Weszter a Michal Guhr, gazdovia z Veľkého Slavkova a Samuel Nitsch z Veľkej Lomnice, kúpili od potomkov Mariássyových a dvoch drevokupcov Löva Pinkusa z Veľkého Slavkova a Štarka z Popradu, rozsiahly pozemok so smrekovým lesom a veľkou lúkou zvanou "Polianka" nad Gerlachovom, aby sa venovali lesnému hospodárstvu, kde o pár rokov /v r. 1888/ založili osadu - Tatranská Polianka. V jednej z listín z konca 19. stor. sa o osade píše: "Tatranská Polianka- Széplak / Pekný domov/ ....Poloha osady v peknom ihličnatom lese na úbočí medzi Gerlachovským a Slavkovským štítom. Osadu tvorí 6 budov, z nich 4 obytné staviská, v najkrajšej z nich sú reštaurácie." Na lúke si v roku 1884, kúsok povyše gerlachovskej horárne, postavenej ešte v rokoch 1870, postavili hájovňu. Okolo tejto horárne - hájovne, viedol chodník zo Smokovca cez Štôlu na Štrbské Pleso a chodník z Gerlachova. V listinách sa ďalej píše: "Keďže vtedy ešte nebolo vo Vysokých Tatrách inej cesty, týmto chodníkom chodievali turisti i návštevníci a takmer všetci si tam oddýchli a občerstvili sa v horárni, kde mlieko, vajcia, maslo, pozdejšie i saláma a pivo sa predávalo..." V roku 1888 vystavila sa I. čiastka Cesty Slobody od Smokovca po Tatranskú Polianku. Staviteľ Ing. Július Posevic prenajal si izbu v tunajšej horárni a odtiaľ chodil cestu "trasírovať". On našiel i čerstvú a zdravú vodu, príštiaci prameň nad cestou a vzkrsla v ňom myšlienka nahovoriť majiteľov pozemku, aby u prameňa vilu s kuchyňou a jedálňou zriadili." A tak vzniklo v r. 1884 to, čo ponúka dnes už vo svojich zrekonštruovaných priestoroch okoloidúcim pocestným strechu nad hlavou - Horáreň SOSNA. Samozrejme spomínaný objekt prešiel za skoro 150 rokov stavebnou zmenou - pristavovalo sa, nadstavovalo, opravovalo... To, čo sa z horárne urobilo naposledy, je dnes miestom, na ktoré Vás pozývame.